Albatros

Er werd gespeeld op een grasveld aan de Radioweg (het huidige parkeerterrein aan de Radioplassen). Als kleedlokaal werd de stal gebruikt van Frans van Gaal Radioweg 4.