krantenberichten vanaf 1911

 

Israëlische onderscheiding Martien Biemans eerder pater s.s.s. aug 1978

Onderscheiding Kees van duren voor hulp aan Joodse onderduikers  1978 ?

De heren K v Neerven en Th Peeters willen van de gemeente een strook grond kopen om daarop een huis te bouwen 05-08-1940.

Mej. L v d Hagen is te Beek en Donk tijdelijk aangesteld als onderwijzeres 26-01-1940

Mej. De Ponti aangesteld als onderwijzeres aan de nieuwe school te Stevensbeek 30-09-1940

14 sept. zijn 7 novicen aan de congregatie s.s.s. gekleed, waaronder Frans Vervest 19-09-1940

Tijdschrift gehuwde priesters o.a. redactielid Harrie Smeets 10.03.1986

Jongetje door auto tante doodgedrukt 27-02-1973

Het eerste graf op kerkhof van het klooster “Maria Regina”. 23-10-1941

De Jonge Wacht alhier behaald wisselplaquette en drie wimpels 07-09-1940

Paters s.s.s. 3 jubileums te Stevensbeek 02-01-1947

Een nieuw dorp in Brabant.

Poolse vrouw sloot Limburgse zoon na 27 jaar in de armen 18-04-1966

Een nieuwe school voor Stevensbeek 12-04-1940

Familiebericht: Overleden Henricus Vrijdag, vader van Frans 17-02-1969

Koningin bezocht “Maria Regina “. 11-02-1950

Jaarvergadering van de veeverzekering in de zaal Chr. Weijers 24-01-1940

N.C.B. jaarvergadering in zaal Jos Althuizen 23-03-1940

Fr. Gelens  is benoemd tot rector van de rectorale hulpkerk te Stevensbeek 28-03-1972

Pater v d Zant s.s.s. overleden 07-07-1956

Toneelgroep PUCK geeft een première te Stevensbeek. 12-09-1953

Emigranten pater P. Kockx s.s.s. overleden. 28-12-1953

De gemeenteraad besluit tot verkoop van een perceel grond aan K v Neerven 24-08-1940

De nieuwe “Pampedie” schrijver tekenaar H Smeets. 10-04-1982

De nieuwe “Pampedie “ naar voorbeeld van Comenius 10-04-1982

Familiebericht: Overleden Reina Scherpbier,  Stevensbeek 22maart 1967

Familiebericht: Overleden Maria Vreuls , Ron Wiertz en Liza Thomas te Stevensbeek 15-11-1977

Culturele Vereniging Oploo gebruikt aula van de paters s.s.s.18-09-1954

Mavo en Havo in nieuwe stijl, Stevensbeek 11-05-1971

Experiment met buitengewone resultaten, jongensstad  paters s.s.s. 11-02-1956

Jubileums paters s.s.s. 30-12-1964

Jubileums paters s.s.s. 30-12-1966 o.a Fr. Vervest.

Jubileums paters s.s.s 31-12-1952 o.a. pater Ruigrok.

Stevensbeek, gesneuveld Jan Cornelissen 10-05-1940

Benoemingen paters s.s.s te Stevensbeek 07-11-1946

25 jarig priesterfeest rector G Kaarsgaren gevierd op 19-09-1939

30 sept 1957 is pater P. Wientjens benoemd tot rector te Stevensbeek.

Aanleg verharde weg vanaf Overloon tot aan de grens met Stevensbeek 08-08-1940

25 jaar priester pater P. v Boxtel 29-06-1953

Bovans, een naam over heel Europa bekend 30-09-1964

Grote bos en heidebrand, de uitgestrekte bossen van de baron bleven gespaard 22-08-1932

Familiebericht: begrafenis H.W. de Blocq van Scheltinga 10-08-1933

Eeuwfeest van de paters s.s.s. 1956

Vrouwen van het internaat “Maria Regina “aan het werk (foto) 28-09-1951

Familiebericht: overleden H.W. de Blocq van Scheltinga te Velp 06-08-1933

Ontginning landbouw en zuivel Mij “Lactaria”. 10-02-1911

Buitenlands bezoek aan de heidemaatschappij o.a. te “Lactaria” 30-05-1914

Familiebericht: geboren Dirk de Jong zoon van D. de Jong en K. Lettinga 07-03-1929

Te Lactaria, door den bliksem getroffen en gedood J. Hermens uit Overloon 02-08-1932

Publiek te verkopen door R. de Klein: nieuw huis met stallen schuur en grond te Stevensbeek 1936

Bezoek van Prins Hendrik de Nederlanden aan landgoed Lactaria 24-06-1915

Kinderen door vallend gesteente gedood 25-03-1943

Inscharen van rundvee te Lactaria, L. Coopmans, Hiept Venraij 10-03-1934

Klooster op Lactaria, zusters Dominicanessen 03-02-1934

Klooster op Lactaria, op 18 september zal Mgr van Diepen de kapel inzegenen 15-09-1934

De eerste H. Mis op Lactaria 28-07-1934 bezoek Mgr Lemmens

Landgoed Lactaria door de gemeente Sambeek aangekocht 28-10-1933

De draadloze verbinding met Indie 22-11-1919

Landgoed Lactaria binnenkort onder de hamer 25-02-1933

Aanbesteding: M. Dekkers te Neunen bouwen van een moderne boerderij 14-04-1934

Vertrokken van Venray G. Emonts en gezin naar Sambeek Lactaria 02-06-1934

Aanbesteding: J.Wientjes te Wanroij bouwen van een moderne boerderij 29-09-1934

De modelhoeve Lactaria heeft inderdaad vorig jaar te koop gestaan. 23-02-1924

Een drieling geboren te St. Anthonis/Stevensbeek 10.02.1934

Aanbesteding klooster te Lactaria, laagste inschrijver gebr. Naus voor 31600,– 24-08-1935

Aankoop door de baron van Lactaria en 170 ha heidegrond onder Vierlingsbeek 06-12-1913

Op Lactaria is mond en klauwzeer uitgebroken 05-07-1919

Overlast van konijnen nabij Lactaria omdat daar de konijnen beschermt worden. 29-06-1929

Door L van Haren zijn de 7 antennemasten aangekocht 10-10-1925

Door firma v Haaren werd een demonstratie gehouden met een tractor-motorploeg 14-08-1924

Aanbesteding L.Coopmans boerderij te Lactaria laagste inschr. Gebr Kersten te Overloon 08-09-1934

Station Draadlooze Telegraphie 14-08-1919

Politie honden demonstratie G. Lentink, Lactaria 4e prijs 23-06-1923

Afwijzing op het verzoek van de Baron om de jachtpacht op aangrenzende gronden 29-12-1923

Bezoek Mgr Lemmens aan lactaria, toestemming tot verbouwing door Kayser uit Venlo 27-01-1934

Radioroute een knipoogje naar begin van de radio 28-06-1990

Emeltenplaag op Lactaria 13-03-1920

Samenvoeging van gemeenten in Oost-Brabant 30-07-1938

Familiebericht: geboren Gerardina d. van H. van Boekel-Hofmans. 26-03-1941

Familiebericht: geboren Antoon zn. van D. Jonker-Sewarte 26-03-1941

Familiebericht : geboren Catharina d. van G. van Bree-Peters 09-10-1941

Familiebericht: geboren Arnoldus zn. van G. van Bree-Peters 03-06-1940

Familiebericht: overleden Petrus Jakobs echtg. van J. v d Vorle 03-06-1940

Familiebericht: geboren Hendrikus zn. van J Cornelissen v. d Vorst. 17-05-1940

Familiebericht: geboren Hendrika d.  van L Hendriks – Gerrits 17-05-1940

Familiebericht: Johannes zn.  van A.  Jenniskens-Siebers 17-05-1940

3000ste inwoner gemeente Sambeek Wilhelmus zn van W. v.d. Cruijsen v. Kessel 23-04-1942

Onmenselijke moraalpredikers, katholieke machtswaan 13-02-1940

Emelten bestrijding op Lactaria 1920-1921

Nog een bezoek aan Maria Regina door Mgr Lemmens 12-09-1934

Wat er in de Peel opbloeit, nieuw apostolaat. 12-09-1934

Familiebericht: St Anthonis Jacob v d Molen Lactaria, Luitzen v d Molen, Lactaria 09-05-1930

Stevensbeek schoolinternaat de la salle, inlichtingen bij br. A van Bentem 13-03-1976

Schoolbouw te Stevensbeek, 3 raadsleden hebben bezwaren. 15-12-1938

Ontvluchte justitie patiënte te Brunssum aangehouden 15-03-1956

Stevensbeek eeuwige gelofte Jos. Weijers 31-01-1940

Schoolbouw te Stevensbeek door aannemer P. Franssen te Beugen 07-05-1940

Zwervende meisjes, ontvlucht uit Maria Regina, aangehouden 24-09-1942

Door de Nazies ontwijde kapel opnieuw door Mgr Verriet ingewijd 16-11-1946

Benoemingen paters s.s.s. 25-08-1938

Gesneuveld 20 augustus wachtmeester CM Pluk uit Stevensbeek 29-08-1949

Priesterstudent uit Stevensbeek in de maas verdronken. 03-08-1951

Studenten uit Stevensbeek geven een toneeluitvoering voor R.K.V.V.S.S.S. 12-02-1942

Geslaagd te Overloon Dora Emons uit Stevensbeek 09-05-1941

Annexaties in Brabant 02-10-1940

Benoemingen paters s.s.s. 06-08-1938

Stevensbeek in memoriam P. Jakobs voorzitter NCB te Stevensbeek 17-05-1940

Advertentie fam Hari Theeuwen-Janssen adres patersklooster Stevensbeek 10-02-1945

Stevensbeek internaat De La Salle 29-06-1974

Stevensbeek kind verongelukt 10-09-1968

Publieke verkoop van dennenhout café Chr. Wijers 08-02-1941

Jaarverslag van CHV van den NCB 23-10-1940

Inschrijving voor de bouw van een school te Stevensbeek  04-05-1940

Benoemingen paters s.s.s. 18-09-1937

Geslaagd St. Bernardinuscollege J. v.d. Hagen uit Stevensbeek 13-07-1949

Roermond geslaagd voor Middelbare Landbouwschool M. de Bruyn 16-04-1954

Wintelre 250cc motoren klasse junioren  3  J. Vloet Husqvarna. 06-03-1967

Pastoor Janssen geboren te Stevensbeek benoemd te Doenrade 02-06-1980

Examen Landbouwschool St Anthonis geslaagd: A v d Hagen en M Pouwels 04-07-1941

Crisispublicatie: toekenning biggenmerken 1939  district 18   14-01-1939

Voorwaardelijk veroordeling machtig middel tot heropvoeding van delinquenten 05-10-1951

Winterbevoorrading aardappelen ten plattelande. District 18  03-12-1941

Benoemingen van den NCB afd Stevensbeek pater G. Kaarsgaren s.s.s. 29-02-1936

Keuring trekpaarden; ingeschreven Nella van Oerleven J.W. Klaassen te Stevensbeek 26-04-1941

School : zal op 1 maart in gebruik genomen worden en op 19 maart worden geopend 28-02-1941

Uitreiking brandstoffenkaarten voor verwarmingsdoeleinden T-405    06-05-1944

School te Stevensbeek 3of 4 klassig 12-03-1940

Verslag van de raad 12-03-1940

Bezoek koningin de zusters boden de koningin een in kloosterdracht geklede pop aan voor de prinsesjes 07-03-1950

Concours Taptoe 1965 te Maasbree deelname door de drumband uit Stevensbeek 03-09-1965

Uitslagen motorcross in Stein senioren 250-500cc  3 P. Vloet met 9pnt. 18-10-1971

Stevensbeek finale NK motorcross 21-09-1992

Familiebericht: te Sittard overleden, Harrie Spetgens 17-05-1993

Op TV, Survival in de Ardennen door een groep meisjes van Maria Regina 15-08-1990

Raad van Sambeek, voorschot voor de Stichting Stevensbeek.

Raad van Sambeek, voorschot voor de RKJB voor het aanleggen van een proefveld.

Davie Strijbosch 1ste in de Grote Prijs van Nederland in Stevensbeek.

49ste editie motorcross der Azen te Stevensbeek van de Ven winnaar.

Crisisdiensten: Toekenning van biggenmerken aan landarbeiders en kleine boeren 1939

Jongensstad: geslaagd experiment in de opleiding voor priesters.28-01-1956

Plattelandsvoorziening aardappelen 1942

Vogelexpositie te Heerenveen: keurmeester A v d Linden uit Stevensbeek.

Raad: Aanvragen om aankoop van grond door A. Althuizen en P. Janssen 1940

Mededeelingen plaatselijke distributiediensten, uitreiking bonkaarten  1944.

Verslag NCB jaarvergadering in zaal Jos. Althuizen 1939

Keuring van merries, ingeschreven: Annie v d Spank van J Pluk en Maria van M Dekkers 25-04-1942

Familiebericht: overleden Maria Bruning, te Stevensbeek Frans Mettrop 04-05-1943

Drumbandconcours te Maasbree, Sint Jozef Stevensbeek 251 pnt.  06-09-1965

Leiding van de Zonnebloem in handen van de 26 j Wil v Neerven 19-06-1968

De 53 jarige G. Philipsen uit Stevensbeek is door een verkeersongeval om het leven gekomen 21-10-1976

Zuster aan de poort van het oorlogsmuseum 13-08-1944

RKJB sportdag te Oploo, 1ste prijs 100mtr hardlopen M. Weijers 19-08-1941

Curacao 24-03-1947,  zusters van Bethanie te Stevensbeek .

Drieste bende van 5 overvallers opgepakt voor o.a. overval te Stevensbeek 06-10-1978

Overleden pater Gerardus Kaarsgaren Stevensbeek, 8 april 1944

Overleden pater Jacques op het Veld Stevensbeek oktober 1945

Verslag van de Raad van Sambeek 04-08-1941

Overleden Christian Custers,  Stevensbeek Mia Broeksteeg-Custers 20-04-1971

Overleden Maria Merkelbagh, Stevensbeek Mia Broeksteeg-Custers  31-12-1994

Bekeerde zondaressen, Bethanie een kloosterstichting 17-09-1935

Brief van de ondergrondse o.a. over aanleg vliegveld te Stevensbeek 11-07-1944

Regeling zitdagen door plaatselijke bureauhouders woensdag van 8 tot 10 bij J Althuizen.

Landgoed Lactaria met 14 woningen en 320 ha voor 166.500,- overgegaan naar Sambeek 26-10-1933

Nieuw dorp op komst Lactaria bij Sambeek, Leeuwarder  nwsbl. 05-02-1934

Van stal tot kapel, ontroerende plechtigheid op Lactaria 20-09-1934

Lactaria is klooster geworden 19-09-1934

Oprichting nieuw klooster 13-01-1934

Belangrijk plan van een Brabantse plattelandsgemeente 31-10-1933

Openbare verkoping van het landgoed Lactaria op 16 en 23 oktober 1933

Curacao Draadloos Nieuws II 11-10-1919

Direct gevraagd een smid machinist bekend met hoefbeslag, Lactaria 29-11-1913

Friesland gevraagd 2 arbeidersfamilies, modelhoeve Lactaria te Sambeek 08-10-1913

Wallace melkmachine in gebruik op Lactaria te Sambeek 06-04-1913

Getrouwd Petrus van der Kaaij en Akke Hiemstra te Sambeek Lactaria 28 juli 1914