Wientjes

Rector Wientjes vond de rectoraatskerk (de oude koeienstal van Lactaria) niet zo geschikt als kerk. Hij wilde een nieuwe kerk bouwen langs de basisschool op de plaats waar in 1934 al een stuk grond vrijgehouden was voor de bouw van de kerk. Na enige tijd waren de bouwtekeningen klaar en waren ook de bouwkosten bekend, het was nu nog zaak om toestemming te krijgen van het bisdom. Doordat het allemaal zo lang duurde kwam er in het dorp steeds meer discussie over de noodzaak. In het begin van de jaren zestig veranderde de visie op kerk en maatschappij snel. In 1967 kwam uiteindelijk de toestemming van het bisdom voor de bouw van de kerk maar toen was het al te laat, zelfsĀ  het kerkbestuur was verdeeld. In een vergadering met de parochianen werd besloten om de bouw niet door te laten gaan. Rector Wientjes was hierover zo teleurgesteld dat hij enige maanden daarna StevensbeekĀ  verliet.