1954

De paters wilden een Voorbereidende Klas vormen voor leerlingen van het klein seminarie en tevens als voorbereiding van leerlingen voor het gymnasium. Deze klas moest verbonden zijn aan de lagere school. Er werden 2 lokalen bijgebouwd, in een daarvan kwam de V.K. onder leiding van J. Verheggen. Piet Gommans werd gevraagd om les te komen geven. Piet kwam van Venlo en kwam door toedoen van Mevr. Op de Coul, inspectrice, in 1948 op de lagere school in Westerbeek. Vervolgens gaf hij van 1950 tot 1954 les op de school in Oploo. Het concept van een voorbereidend leerjaar werd mede door de inspirerende ideeën van Joe Wols verder uitgewerkt tot de “Determineer-Schakelschool”. Deze begon in september 1957 in een houten noodlokaal met 80 leerlingen. Hoofd was Joe Wols en de leerkrachten Piet Gommans en Siem Leyen. Dit was de eerste aanzet die later zou leiden tot het ontstaan  van de Scholengemeenschap Stevensbeek.

Piet nam op 12 september 1987 afscheid van de scholengemeenschap.