Paters

De paters van het Heilig Sacrament waren in 1934 op zoek naar een nieuwe plek omdat hun kloosters te Brakkenstein en Baarlo vol dreigde te raken. Aan de burgemeester van Sambeek werd gevraagd  of er nog een plek vrij was, deze antwoordde bevestigend, er was nog 7,5 ha grond beschikbaar schuin tegenover de zusters.

De paters Schelstraete en Gelens gingen op onderzoek uit. De situatie werd door hen als gunstig beoordeeld. Er waren nog wat problemen over de juiste plek. Toen dit opgelost was ging de koop door en na goedkeuring van Monseigneur  van Diepen volgde de eerste steenlegging op 30 oktober 1935. Door financiële moeilijkheden werd voorlopig de helft gebouwd. Op 16 september 1936 werd het klooster door pastoor van Delft geopend en ingezegend. Het nieuwe huis komt onder schutse te staan van de H. Jozef : Joseph Protector. Het eerste jaar zaten er theologanten. Het tweede jaar werd het een noviciaat onder leiding van H. Gelens. In 1938 kwam er toestemming om het juvenaat te bouwen, in september 1940 is de uitbreiding klaar. Van september 1944 tot april 1945 was er geen les vanwege de oorlog. Het klooster was in oktober 1944 tijdens de slag om Overloon door het leger omgebouwd tot kazerne met alles er op en er aan. Door het oorlogsgeweld was er veel schade aan de gebouwen. Na de oorlog werd geprobeerd om officiële toestemming te krijgen voor een gymnasium deze kwam pas in 1963. Omdat de paters zelf geen akte/bevoegdheid hadden om les te geven aan het gymnasium werden leraren van buiten aangetrokken. Zo kwam het dat Joep Hendrickx met zijn vrouw Anne-Marie Bergmann in Stevensbeek kwamen wonen. In die periode werd hun dochter Monic Hendrickx geboren, die later beroemd zou worden als actrice. Onderwijs en opvoeding waren belangrijke taken voor de paters en langzamerhand ontstonden nieuwe ideeën die resulteerden in de jongensstad Eijmardville. Het was een echte stad waar de jongens zoveel mogelijk alles zelf in handen hadden, ze hadden een eigen bestuur en een burgemeester.

De voorbereiding op het gymnasium vroeg om een voorbereidend leerjaar zo ontstond  de VGLO hiervoor werd een apart schoolgebouw neergezet, de Determineer Schakel School, deze school had tot doel de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en om het juiste vervolgonderwijs te bepalen voor de leerling. Omdat er in Stevensbeek alleen een gymnasium was vertrokken veel leerlingen na het voorbereidende jaar naar elders. Met behulp van de broeders van de La Salle kwam er en handelsopleiding en een ULO, zo ontstond  in 1960 de Scholengemeenschap Stevensbeek.

Het internaat van de broeders van de La Salle voor dat het in 1986 een penitentiaire inrichting werd .

In 1972 kwam door een gebrek aan interne leerlingen een eind aan het internaat. Vanaf die tijd is het klooster van de paters in gebruik als vormingscentrum. Vanaf 1 december 1975 werd een grote groep Surinamers gehuisvest die kozen voor Nederland toen Suriname onafhankelijk werd.

Omdat in Overloon een nieuw bejaardencentrum gebouwd werd zijn de bejaarden van Overloon van het najaar 1979 tot begin januari 1982 tijdelijk te gast in het klooster. Vanaf 1987 was het een asielzoekerscentrum waardoor het aantal inwoners van Stevensbeek behoorlijk opliep. De paters verkopen hun klooster in 1998 aan de overheid, ze zijn dan zelf al in 1994 aan de Kloosterstraat 17 gaan wonen waar ze een van hun huizen,het witte huis, omgebouwd hebben tot klooster. In 2002 wordt definitief afscheid genomen van Stevensbeek.

De paters leverden al van af het eerste begin de rectoren voor ons rectoraat.

Dit waren:

  1. Rector Gerardus Kaarsgaren van 1934 tot 1944
  2. Rector Jos Stappers van 1944 tot 1949
  3. Rector Piet van Boxtel van 1949 tot 1956
  4. Rector Bertus van Aarnhem van 1956 tot 1957
  5. Rector Piet Wientjes van 1957 tot 1967
  6. Rector Frans Vervest van 1967 tot 1972
  7. Rector Frans Gelens van 1972 tot 1986
  8. Pastoor Caspar Vink van 1986 tot 2001, in 2002 vertrekken de paters s.s.s.
  9. Pastorale eenheid Overloon Westerbeek en Stevensbeek pastoor H. Tolboom tot 2011
  10. Pastorale eenheid Sint Anthonis e.o. pastoor R. Kerssemakers tot heden