RKJB

RKJB afd. Stevensbeek

De RKJB werd opgericht tijdens de vergaderingen van 20 en 30 april 1941 in cafézaal Chr. Wijers, hij stelde de zaal gratis ter beschikking hoewel het de leden verboden was om iets te gebruiken tijdens de bijeenkomsten. De gemeente had nog wel een plekje voor een proefveld in het kader van de gewassenwedstrijd. Mr. Sprenkels wilde wel technisch adviseur worden. Tijdens de eerste vergadering werden al direct 25 jongens lid. Het eerste bestuur werd voor een jaar gekozen,dit waren Jan Arts, Th v d Hagen, Wim Pluk en Th de Bruijn (Wzn). Pater Rector  werd geestelijk adviseur.

Tijdens de vergadering van 20 juli 1941 werd besloten om Cornelis en Frans van Gaal te helpen omdat zij wegens ziekte hun werk niet gedaan kregen.

Door de oorlog werden de vergaderingen stopgezet  en op 3 april 1945 was de heroprichtingsvergadering omdat het vorige bestuur de leeftijdsgrens had bereikt werd een nieuw bestuur gekozen, dit waren R. de Bruijn, Jos Bongers, M Pouwels en A v d Hagen de geestelijk adviseur werd rector Stappers. Voor de gymnastiek club gaven zich 12 leden op.

Op de vergadering van 26 augustus werd gesproken over de slechte vooruitzichten van de jonge boeren en dat ze nog wel kans zagen in de annexatie van een stuk van Duitsland waar de regering mee bezig was, dit ter vergoeding van de vele vernielingen die de Duitsers hier aangericht hadden.

Op de vergadering van 4 december hield Pater Rector een toespraak, hij spoorde de leden aan om op retraite te gaan“voor de grote schoonmaak”  en om voorzichtig te zijn met het vertellen van bakken, ook vond hij dat het bestuur rechtdoor moest werken en nooit achterom zoals nu gedaan werd. Er werd besloten een sociale cursus te geven van 10 lessen. De gewassenwedstrijd voor aardappelen werd gewonnen door P v d Cruijsen en voor haver door H. Bongers. Op 19 augustus had de gymnastiekclub “Erica” deelgenomen aan de sportdag te Overloon.  Door de onderwijzers J. Verheggen en J. Timmermans is er een cursus voorbereidend landbouwonderwijs gegeven.

Op 21 februari 1946 gaf de heer Sprenkels een spreekbeurt over het jaar 1850 waarin dat jaar uit de Gemeente Oploo 44 personen naar Amerika emigreerden. Pater Stappers   gaf een herhaling van de spreekbeurt van pater v Kuppenveld waarin hij die boeren prees die niet mee hadden gedaan aan de zwarte handel en die duizenden onderduikers hadden geholpen. Hij wees op het verkeerde van bioscopen die arbeidsmoeheid opwekte.

18 juni was er weer een vergadering, besloten werd om een wedstrijd te organiseren met rogge en haver. De geestelijk adviseur riep de  leden op om steeds te streven naar het voorbeeld van pater van den Elzen om eensgezind samen te werken en geen karakterloze  jongens te worden, men moest niet denken dat karakter in een Nicolaaspakje thuis gebracht werd.

Er werden jaarlijks 3 tot 4  vergaderingen gehouden, er werden veel activiteiten georganiseerd zoals excursies, proefveldjes aanleggen, een sociale cursus. Voor de leden die naar Indié werden gestuurd werd door de leden van de RKJB iedere week een brief geschreven. Dagelijkse deelname aan de H. mis door leden, een veeverplegingswedstrijd, cursus aardappelselectie en fruitteelt, een tweejarige landbouwwintercursus.

In het veld met meester Raaijmakers, meester v Dommelen en ?

Een emigratiecursus,toneelavonden, een cursus door dierenarts Guinee, hulp na brand bij de fam. de Bruijn aan de Radioweg,retraite naar Manresa te Venlo, cursus” Indié en wij”, veebeoordelingswedstrijd , veeverloskunde, bedrijfsleidercursus, een sociale cursus over o.a. de bedreigingen van het communisme, een voormelkcursus, een graslandwedstrijd, een boomgaard keuring, een vormingscursus, een stalwedstrijd, er werd meegeholpen aan de rattenbestrijdingsactie en aan de runderhorzelbestrijding. Verder waren er vele excursies en deelnamen aan bedevaarten, er werd veelvuldig gebeden voor mensen in nood, er werd meegeholpen tijdens de watersnoodramp in Zeeland.

 Intussen had de gymclub een kast vol medailles en bekers bij elkaar gesport  o.a. voor piramidebouwen, gymnastische oefeningen, verspringen en hardlopen.

De RKJB werd in 1965 opgeheven, in plaats daarvan kwam de KPJ.