Verslagen

10 juni 2014 algemene ledenvergadering. Na het officiële gedeelte verzorgde Jan Nillisen een zeer boeiende en interessante en ook humoristische lezing over de ontstaansgeschiedenis van Stevensbeek en omgeving, daarbij ging hij meer dan 100.000 jaar terug in de tijd. Hij vertelde over de Gelderse en Brabantse mens met zijn typische eigenschappen, gebruiken en gewoontes. Over de invloed van de adel, de Fransen en de RK kerk op het leven van de mensen. Over de Peel die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de boerengemeenschappen die aan de randen van de Peel woonden.  

Een lezing die moeilijk samen te vatten is in enkele zinnen, daarom staat hieronder een link naar de plaatjes die gebruikt zijn tijdens de lezing.

Lezing van Jan Nillisen (link)

De najaarsvergadering werd gehouden op 26 november 2012 in het Koetshuis van de Stevenshof.

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde, een daarvan was de nieuwe inrichting van de heemkamer. Een uitbreiding met 2 kasten is noodzakelijk om archiefstukken uit de kelder op een drogere plek op te kunnen slaan.

Na de pauze kwam de gastspreker Harry Verkampen aan het woord. Hij is voorzitter van het Boerenbond museum te Gemert. Hij verzorgde een lezing over de landbouwontwikkeling vanaf 1900. Daarin kwam ook Lactaria aan de orde, een grote ontginning die mogelijk werd door het gebruik van stoommachines en de opkomst van kunstmest. Het ontstaan van coöperaties waardoor de boeren sterker stonden tegenover de opkopers van hun producten. Het werd door Harry op een boeiende manier en in het Gemerts dialect verteld.

De najaarsvergadering 2013 werd gehouden op 7 oktober in ’t Stekske. Martin Mahler was de gastspreker. Martin sprak over de geschiedenisboekjes die hij van ieder dorp voor de basisscholen van de gemeente gemaakt heeft. De “Geschiedenis van Stevensbeek”. werd op een boeiende manier verteld door Martin.    Herman van der Cruijsen  vertelde over de geschiedenis van de kerk , zijn verhaal werd aangevuld met leuke anekdotes van Zr. Christa.

In november worden de geschiedenis boekjes door de basisschool in gebruik genomen.