Scholen

De zusters namen het initiatief, zij vonden dat in het nieuwe dorp een lagere school niet kon ontbreken.

Ze klopten bij de gemeente Sambeek aan. Het heeft toen nog even geduurd voor de gemeente wat ging ondernemen, pas toen er eigenlijk een tweede bus ingehuurd moest worden om de leerlingen naar de school in Sambeek te brengen kwamen de gesprekken over een nieuwe school weer op gang. In 1937 kwam er een stichting, de Stichting Stevensbeek, die het plan moest gaan realiseren. Maar omdat de nieuwe school minimaal 50 leerlingen moest hebben en dat deze leerlingen minstens 4 km van een andere school moesten wonen kwam men eigenlijk niet aan het vereiste aantal. De gemeenteraad van Sambeek vond toch dat het door moest gaan want Stevensbeek zou immers blijven groeien. Twee raadsleden gingen echter dwars liggen en tekende bezwaar aan bij het provinciaal bestuur. Hierdoor duurde het tot 1940 voor met de bouw begonnen kon worden. Op 1 maart 1941 werden de deuren van de Pater Eijmardschool geopend en hoefden de leerlingen niet meer naar Sambeek of Sint Anthonis. Het was toen nog een school met 3 lokalen.  De heer J. Verheggen werd hoofdonderwijzer en vormde samen met  J. Timmermans en M. de Ponti het onderwijs team.

Op 1 mei 1946 werd in de keuken van de school met een kleuterklas gestart. Dit was behelpen wat betreft de ruimte en de financiële middelen want de eerste onbevoegde kleuterleidsters werden niet door het Rijk betaald. Door het toenemende aantal leerlingen was het noodzakelijk om de school uit te breiden. In 1954 werden er 2 lokalen aangebouwd waarvan een voor de kleuterschool. Al in 1967 bleek dat er weer te weinig ruimte was voor het aantal leerlingen zodat de fietsenstalling op de speelplaats omgebouwd werd tot 6de lokaal. De kleuters konden in een lokaal bij de paters terecht. In 1973 werd gestart met een 2 klassige kleuterschool aan de Ceresstraat genaamd ’t Blökske. In 1978 werd begonnen met het bijbouwen van 2 lokalen op de speelplaats achter de school en in augustus 1980 kwam de kleuterschool weer terug in de Pater Eijmardschool.

In 1991 vierde de basisschool haar 50 jarig bestaan.

Scholengemeenschap Stevensbeek.

Achter de de link 1954 (zie boven) is de eerste aanzet te zien.

Het eerste schooljaar begon op 1 september 1957, hoofd Joe Wols en leerkrachten Siem Leyen en Piet Gommans. In 1959 kwam de Ulo van de broeders van De La Salle bij villa Boslust. Tijdens de bouw van de nieuwe Ulo werden de leerlingen tijdelijk ondergebracht in kippenhokken. Van 1963 tot 1966 was er een gymnasium in de barakken rondom Boslust, deze werd niet gesubsidieerd waardoor deze opleiding niet langer haalbaar was. In 1966 werd begonnen met een Havo en Mavo samen met de Determineer SchakelSchool, het aantal leerlingen was gegroeid  tot 713.  De Houtbouw kwam tot stand tussen augustus 1968 en januari 1969 toen die klaar was zaten er al 920 leerlingen op de scholengemeenschap Stevensbeek. Opvallend is dat het aantal meisjes ver in de minderheid was met een aantal van 203. In 1982 bij het 25 jarig bestaan van de Scholengemeenschap was de verdeling meisjes – jongens ongeveer gelijk, respectievelijk 600 en 546. Het aantal internaatsleerlingen was in dezelfde tijd gedaald van 324 naar 66 studenten op het internaat de La Salle.      Eijmardville was intussen gesloten.

De houtbouw aan de Kloosterstraat voldeed op den duur niet meer en er werd besloten om aan de Stevensbeekse weg een nieuwe school te bouwen, met de bouw werd begonnen in januari 1992 en de oplevering was in februari 1993. In juni 1993 werd een reünie georganiseerd voor oud leraren en leerlingen.